یکشنبه 30 آذر 1393

سامانه طرح های تحقیقاتی

بانك انصار در راستاي اهداف، سياست ها و اجراي برنامه هاي توسعه ای خود در سيستم بانكي و پولی و به منظور ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد و ارتقاء كمي و كيفي پژوهش درنظامبانكي كشور و بهره گيري از توان دانشجویان و پژوهشگران در زمينه هاي مختلف مرتبط با امور و مسائل بانكي، نسبت به تعيين اولويت هاي تحقيقاتي و پژوهشي اقدام نموده است و حمایت از تحقیقات و پایان نامه های تحصیلی را در دستورکار خود قرار داده است. اداره تحقیق و توسعه بانک انصار امکان حمایت از طرح های تحقیقاتی را در سه قالب انجام طرح تحقیقاتی در قالب کسر خدمت سربازی با همکاری بنیاد نخبگان نیروهای رزمي ، حمایت مالی پایان نامه های دانشجویی و طرح بکارگیری نخبگان را فراهم نموده است.

طرح تحقیقاتی کسر خدمت سربازی

در این طرح دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پس انجام طرح های تحقیقاتی منطبق با اولویت های پژوهشی بانک ، به بنیاد نخبگان نیروهای رزمي معرفی شده و بسته به طرح انجام شده از 2 تا 12 ماه کسر خدمت سربازی برخوردار خواهند شد.

طرح حمایت مالی از پایان نامه ها

در این طرح دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري كه در حال تدوين پايان نامه دانشگاهي خود با موضوعی در راستای اولويت های تحقيقاتي بانک مي باشند در صورت تصويب و تاييد آن در شوراي پژوهشي بانك، پس از پایان کار و احراز شرایط مورد نظر از حمایت مالی برخوردار خواهند شد.

طرح بکارگیری نخبگان در بانک

در این طرح کلیه نخبگان که دارای عضویت در بنیاد ملی نخبگان هستند ، با معرفی از سوی بنیاد ملی نخبگان به بنیاد نخبگان نیروهای رزمي و سپس ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد نخبگان نیروهای رزمي به بانک،با انجام یک طرح پژوهشی به مدت حداقل 10 در یکی از واحد های بانک ، دوره خدمت ضرورت برای آنها سپری خواهد شد.

طرح تحقیقاتی کاربردی

در این طرح کلیه محققین و صاحبنظران حوزه های اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی می توانند با مطالعه اولویت های پژوهشی مخصوص این قسمت ، درخواست طرح پیشنهادی(RFP) خود را ارائه داده و در صورت تصویب در شورای پژوهشی بانک نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.


* در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری و یا برقراری تماس تلفنی با بخش های بانک جدا خودداری نموده و در صورت وجود هرگونه سوال ابتدافایل پرسش های متداول را مطالعه نموده و در صورت عدم دریافت پاسخ سوال خود را از طریق پست الکترونیک Research@ansarbank.com مطرح نمایید.


  • لیست اولویت های پژوهشی بانک
  • دریافت فرمت طرح پیشنهادی طرح تحقیقاتی کسر خدمت
  • دریافت فرمت طرح پیشنهادی پایان نامه 
  • طرح پژوهشی بکارگیری نخبگان
  • دریافت فرمت درخواست طرح پیشنهادی (RFP) طرح های تحقیقاتی کاربردی
  •